Vláda

- Parlament Xeniasu je vrcholným krokem k většímu sblížení všech jeho obyvatel.

> Jedná se o tak zvanou intenzivní demokracii, která nastane díky vytvoření z části parlamentu voleného obyvateli.

> Stálým vlastníkem ale zůstává Lukas White jakožto vládce a majitel města, který zákony, různé příkazy, zákazy a další může parlamentu zatrhnout. Z toho vyplývá, že je jediný kdo může parlament omezit, ačkoli se počítá s tím, že jim po většinu času nechá volnou ruku.

 

Členství

- Parlament má V členů.

- Členové se mění tehdy, když jejich jednání neodpovídá očekávání nebo demokratickému duchu, což je ale kvůli slibu, který musí každý člen před nabytím plné funkce splnit, téměř nemožné. Člen parlamentu se promění také tehdy, jestliže někdo z parlamentu zemře a jak logická dedukce prozrazuje, někdo ho tím pádem musí nahradit. Většinou se pak při volbách dává přednost potomkovi umrlého, pokud je schválen za vhodného a účastní se voleb.

- Volby jsou konány především vládcem. Ale obyvatelé mají právo říci svůj názor a vládce k němu může i nemusí přihlédnout.

 

Slib

- Před právoplatným přijetím do funkce proběhne slib věrnosti. Bude zapečetěn kouzlem, takže se stane neporušitelným.

- Následky porušení slibu jsou katastrofické, nikdo vás k přísaze nenutil, takže pokud porušíte věrnost, pravděpodobně vás kouzlo usmrtí.

Kouzlo věrnosti
Jeho celé znění je v latině velmi krátké, ale bylo by dobré, aby jste znali jeho rizika i následky.
Je to zcela jednoduché, pokud se pokusíte zradit Lukasovu vůli nebo ji zradíte rovnou (Lukase, ducha spravedlnosti či to co chce on a budete si dělat co chcete vy apod.), kouzlo vás i vaši rodinu potrestá buď nevyléčitelnou chorobou, či jinými dost špatnými věcmi nebo vás rovnou zabije a ztrestá i ty, co jsou vaší krve, což znamená rodinu a podobně. Takže dobře uvažujte, jak jednáte. Jestliže zradíte, jste v podstatě mrtví.
Tohle kouzlo se nedá vysvětit příliš dopodrobna, týká se i všeho dalšího, co není uvedeno a s body alespoň trochu souvisí. Jedno ale řeknu na rovinu, nedá se obejít. Kdyby ano, byl by Lukas blázen, kdyby dal do rukou vládu lidem, které nemá pod kontrolou.
Tím, že jste ve vládě se na vás tento slib neboli kouzlo, začne automaticky vztahovat.

 

Práva a Povinnosti

- Parlament má povinnost spravovat město a starat se o něj i jeho obyvatele spravedlivě a s demokratickým duchem.

- Při závažnějších změnách či zásazích parlamentu apod. je parlament povinen oznámit to vládci.

- Kancléřem, který získal funkci zapisovatele a plní i různé papírnictví je Thomas Laangradh-Riasten Seelöwe.

 

Vláda - Parlament

 

„Konej tak, jak by konala sama spravedlnost.“

Nějaké dotazy?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek