Okresy + počasí

> MAPA V REKONSTRUKCI <

-
ZÁPADNÍ OKRES MĚSTA
Západ ostrova sužují neustálé deště a mimo město vytopené malinké vesničky a řeky, které se vylévají z koryt. Není den, kdy by na západě nepadla ani jedna jediná kapka. S deštěm jsou na západě velké problémy, ovšem díky stálému přísunu vody je zde příroda zelenější. K západu přiléhá také větší ostrov - Arkney, jehož vlastníkem je Mirajane White.
Vlastníkem celého západu a přilehlých ostrovů (kromě Arkney) je Lukas White,
SEVERNÍ OKRES MĚSTA
Bývalé území které kdysi patřilo Hevezarskému klanu, sužován neustálým sněžením a mrazy, teplota se tu často pohybuje kolem -20°C, často klesá až ke -35°C. V Hevezarské části jsou ovšem menší mrazy než v Domstolenských horách. Dále k severu připadá menší ostrov 'Athelneya'.
Vlastníkem Hevezarského území a Domstolenských hor je Mirrala Riasten., vlastníkem ostrova Athelneya je Joey Riasten.
JIŽNÍ OKRES MĚSTA
Opak severního okresu - obyvatelé jsou zde "mučeni" neustálými vysokými teplotami, které se tradičně pohybují kolem 40°C, k jižní části ostrova přiléhá Helvegenské moře, které je celoročně teplé, proto je jižní část ostrova často navštěvována obyvateli jiných okresů. K jihu jsou poté patří dva soukromé ostrovy - Carran a Draycott.
Území je rozdělené do tří částí - první část, blíže k západu, vlastní rod Sokolovůdruhou část, přesněji střed jihu, vlastní Haifa Riasten, třetí část, blíže k východu, vlastní Dave Lestrenge. Vlastníkem ostrova Draycott je Kiara Shironome.
VÝCHODNÍ OKRES MĚSTA
Východ ostrova je skoro neobyvatelný a jen v malé části stojí domy, jejichž omítka se musí stále opravovat, písek a písečné bouře ničí zdi domů celoročně. Východní část ostrova je nebezpečná už jen pro poutníky, nenajdete široko daleko nic jiného, než jen poušť i kdybyste chtěli, a moře se vám nepodaří najít, poušť je natolik zrádná, že vás zmate a k moři nedojdete. Do pouští je přísný zákaz vstupu. 
Menší část neobyvatelné pouště vlastní Chester Dellir.
Vlastníkem zbytku východu kromě ostrovů je Scarlett Shironome.
K východu přiléhají i ostrov Etras a Sorores. Ostrov Tras vlastní Tamara Moore, ostrov Sorores Dominika Lestrenge.
STŘED MĚSTA
Jediné vyrovnané místo na ostrově, kde je stálá teplota 20°C, ovšem může zde jak svítit neustále slunce, tak být zataženo, popřípadě se spustí déšť. Většina obyvatel na ostrově využila středu města a odstěhovala se sem ze zbylých okresů ještě když byly volné domy a byty.
Střed města spadá pod vládu Xeniasu
-
Počasí se v okresech mění pouze ojediněle;
- na západě buďto prší, je bouřka, nebo je pouze zataženo.
- na severu buďto sněží, je vánice, nebo mrzne.
- na východě je buďto písečná bouře, nebo šílené horko.
- jedině na jihu se teploty střídají od 20°C do 30°C.

> KAŽDÝ OKRES MÁ SVÉ HRANICE, PŘES KTERÉ MŮŽE KDOKOLIV NEBO COKOLIV PROJÍT, OVŠEM V PŘÍPADĚ NOUZE MŮŽE MAJITEL HRANICE SVÉHO OKRESU UZAVŘÍT A NIKOHO NEPUSTIT DOVNITŘ ANI VEN. <