Dějiny ,,Hevezarské části" klanu

05.05.2015 15:15
(Dějiny byly sepisovány členy Hevezaru po celá staletí, každý se podílel na jejich tvorbě a každý je v ní zapsaný, jak v dobré, tak v špatné stránce. Dějiny jsou uloženy v sídle rodiny Riastenů (bývalé Hevezarské sídlo) na severu města, pečlivě střežené v trezoru, aby se ven nedostalo to nejdůležitější z knihy).
> Vieux Hevezarï <
- Starý Hevezar -
Hevezarským heslem bylo, je a vždy bude jimi vymyšlené "Anhänger des Heiligen, für einen", v překladu "Stoupenci svatého rodu, jako jeden". Heslo klanu bylo navrhnuto Dylanem Riastenem na samém začátku klanu. Klan měl od začátku jeden cíl - sjednotit všechny německé a francouzské vampýry a vlkodlaky (či jiné) do jedné skupiny, přesněji řečeného klanu. Klanu se mezi původem německými a francouzskými bytostmi říkalo "Espérer", z francouzštiny přeloženo jako "Naděje". Bytosti věřili, že tam najdou svou naději, místo kde budou žít v bezpečí. Dlouhá léta byl Hevezar poskytovatelem ochrany a bezpečí do té doby, dokud nevznikl větší konflikt mezi vlčí a vampýří stranou. K rozdělení Hevezaru na dvě části došlo 27.4. roku 1307. Tato událost je v Hevezarských dějinách zaznamenána jako "Sicellex", z francouzštiny přeloženo jako "odtržení, roztrhnutí". Hevezar, i přes tuto ztrátu zůstal stále nejsilnějším klanem ve své zemi, s výjimkou toho, že proti sobě měl nepřítele,  přesněji odtrženou část Hevezaru, kteří se pojmenovali "Titre de regiliex Domst", zkráceně pouze Domstolen (do dnes není nikde záznam o tom, proč měli takto dlouhý název).
Roku 1311 Domstolen zažádal o spojenectví s Hevezarem, který kupodivu přijal žádost a tím se zapojil do dlouholeté války. Hevezar společně s Domstolenem čelil dalším větším klanům. Folhala, Agridasht a Geireley byli malé klany spojené v jeden velký, nazývali se "Körpersimpur", v překladu "Bratrství", těchto pět klanů vedlo dlouholetou válku, v dějinách všech klanů označená jako válka "Coeur brisé", přesný překlad se nikdy nezjistil.
Rok 1674 - významná bitva, která se udála na území dnešního Alžírska. Bitva je v dějinách zapsaná jako 'Bitva na Muhariye'. Muhariya je vyschlá poušť, na které nic neroste, bitva byla pro všechny v nevhodných podmínkách velice náročná a unavující. I tak Hevezar vymyslel taktický plán, jak vyhrát a podařilo se. Ztráty na životech byli dosti nízké, nižší než se předpokládalo a Hevezar uhájil své místo mezi klany.
Významnou bitvou byla i bitva na Andhäkäře, která se stala roku 1812 a proběhla na území dnešního Egypta. I zde si v poušti Hevezar uhájil své postavení a respekt všech klanů, ztráty opět nebyli nijak velké díky mladému stratégovi Lukovi Riastenovi, z rodu Handal-Hakimů, který přestoupil na stranu Riastenů z důvodu utlačování svého vlastního rodu. Ovšem, roku 1812 se konala ještě jedna bitva, následovala krátce po výhře na Andhäkäře. Bitva se uskutečnila necelý měsíc po bitvě, proběhla na území dnešního Maďarska, přesněji na louce zvané "Battaglia". Zde byl Hevezar společně s Domstolenem poražen a zcela oslaben.
Po prohře na Battaglie se Hevezar i Domstolen stáhli neznámo kam a dlouhá léta se neukazovali a nedávali o sobě znát.
¤
Hevezar se za ty roky ukryl neznámo kam a byl od Domstolenu rozdělení, došlo tedy k tomu, že byl Domstolen zcela vyhlazen, z přepadení ze strany Folhaly nikdo nepřežil a tím zanikl jeden z větších klanů tehdejší doby.
,,Návrat" Hevezaru se uskutečnil až roku 1908, ovšem nedával o sobě nijak moc znát. Roku 1914 se z bezpečnostních důvodů přesunula větší část na ostrov kdesi u Jižní Ameriky do města zvaného Xenias. Obyvatelé je nevítali zrovna s radostí, pokusili se klan a jeho členy vyhnat pryč z města, avšak Hevezar silně odmítal opustit město, které se jim celkem zalíbilo. V zimě roku 1915 byl Hevezar nečekaně napadnut lovci a donucen se zcela stáhnout z ostrova. Té noci byla pozabita polovina členů klanu, ti kteří se schovali, byli zabiti pár dní poté. Mezitím, co byl Hevezar pryč z rodného Hannoveru, jejich bohaté panství zabral rod Handal-Hakimů, kteří tvrdili, že mají nárok na to tam žít. I přes to, že byl Hevezar a prakticky celý rod Riastenů dosti oslaben, začátkem roku 1916 vyhnali Handal-Hakimi z domova a znovu se usídlili na Hannoverském zámku.
Roku 1960 se Hevezar opět zcela vzchopil a zaujal opět místo mezi nejvyššími příčkami. Na jaře roku 1962 pomohl klan obnovit tehdy zaniklý Domstolen, s pomocí dovedli Domstolen na své místo a znovu se stali největšími protivníky klanů Folhala a Agridasht (Geireley se rozpadl a členové se přidali buď k Folhale nebo Agridashtu). Avšak, Domstolenu zjevně nebylo souzeno býti klanem, který by stál po boku slavného a obávaného Hevezaru. V lednu roku 1998 zanikl kvůli nečekanému napadení ze strany Folhaly. Nikdo nepřežil, ani tehdejší vůdkyně, která se podepsala na historii nejvíce (Fatila Ah-Madin byla zavražděna několik dní po útoku, kdy jako jediná prchla a následně byla dopadena Folhalskými špehy).
Rok 2007 - jedna z nejdůležitějších bitev v dějinách klanu. Letní noci byl Hevezar napaden v samotném Hannoveru. Sám čelil proti seskupení "Körpersimpur". Taktiku a strategii boje z Hevezarské strany naplánoval sám Thomas Riasten společně s Mirralou Riasten. Lstivý a přesto šílený plán se povedl. Boj trval do samotného svítání, ale i tak porazil seskupení "Körpersimpur". Ztráty byli větší než se předpokládalo, ale vyhráli. Hevezar si poražením těchto dvou klanů zasloužil místo na klanovém parlamentu (do dnes, když se koná parlament, se všichni chovají k vůdcům Hevezaru s respektem).
Ovšem, bitva roku 2007 nebyla konečnou a definitivní. Pár měsíců po boji s "Körpersimpurem" byl Hevezar napaden rodem Handal-Hakimů. Rod byl té noci zcela vyhlazen a zanikl (pár členů přežilo díky tomu, že včas před napadením přestoupili na stranu Riastenů a zachránili si tím své životy).
Sice bylo seskupení "Körpersimpur" rozdrceno, ale členi, kteří patřili do seskupení, nebyli zabiti. Začátkem roku 2008 se pokusili napadnout Hevezar a svrhnout ho, byli ovšem tolik oslabení, že si šli na vlastní smrt. Klan zabil každého kdo byl členem seskupení, bez lítosti a tím se nadobro zbavil největšího nepřítele.
Roku 2014 se Hevezar přesunul pod velením Thomase Riastena opět na ostrov kdesi v Jižní Americe do města Xenias, kde byl klan tehdy prakticky vyhlazen. Klan a celkově rod Riastenů zde našel své místo a usídlil se tu. Byl zde obnoven i Domstolen, vůdkyní se stala Amani Handal-Hakimová, i zde se opět vyplnil osud Domstolenu a zanikl pod tlakem první Hevezarské vůdkyně, Haify Iwee. Domstolenští členové přešli do Hevezaru a utvořili tím největší klan v Xeniasu.
> Arräté Hevezarï <
- Nový Hevezar -
Nový znamená jen v uvozovkách, změnil se z větší části Hevezarský zákon a pravidla. Hevezar byl klanem, který si zakládal na čistokrevnosti, původu, čistokrevném rodokmenu, odkud daná osoba pocházela, jakou měla rodinu popřípadě z jakého rodu je. Též se musela v klanu dodržovat přísná hierarchie a porušení pravidla se trestalo krutými způsoby. Dne 17.4.2015 se Hevezarské zákony a pravidla z větší části změnili kvůli klanu Agridasht, který se též obnovil. V Hevezaru zavládla demokracie a rovnost členů se všemi, zrušily se i podmínky pro přijetí do klanu. Změna nastala kvůli Agridashtu, který byl (a možná stále je) na Hevezar vysazený.
Hevezar v podstatě i změnil vůdce, kdysi mu z větší části velela Haifa Iwee, nyní spadá větší právo na velení Mirrale Riastenové, která také zavedla v Hevezaru rovnost a práva členů. Díky tzv. změně vůdce se Hevezar zcela změnil a pokouší se svou špatnou pověst ,očistit' a stát se lepším klanem, než doposud byl.
> Bäslecti Hevezarï <
- Konec Hevezaru -
Hevezar, jakožto klan, přesněji nezanikl, pouze se spojil se dvěma většími a zároveň silnějšími klany - Kyrielem a Agridashtem. Éra Hevezaru skončila koncem dubna, přesněji 29.4.2015. Na sjednocení se dohodli vůdci všech tří klanů, kteří také vedou spojený klan - Max Kern, Mirrala Riasten a Lukas White. Sjednocením se zcela uzavřela kniha ,,Hevezarská", kde je zapsána každá událost klanu a slouží těm, kteří chtějí o historii klanu něco vědět.
---
Mezi zajímavosti klanu patří to, že jejich ,velkým' znakem byly křídla (= symbol nápomoci, s jedním křídlem těžko někdo někam doletí, vždy jsou potřeba dvě křídla). Malým znakem byl havran (= symbol smrti). Často na větších rodinných oslavách jedinci s elementem ohně nebo temnoty ,,vyčarovávají" velkého havrana, který poté létá po obloze do té doby, dokud není ohněm nebo temnotou zrušen. Havran je též symbolem rodu Riastenů. Mezi tradiční Hevezarský oblek patřilo vše, co bylo černé, žádná jiná barva než-li černá se v klanu (a celkově rodu) neschvalovala a dodnes je vše co zbylo po klanu v tmavých barvách, nejčastěji v černé a tmavě šedé. U žen byl k obleku doplňkem závoj, který jim zahaloval celou tvář kromě očí a vlasů, ženy ho musely (a do dnes musí) nosit na větší rodinné oslavy k vyjádření toho, že nikdo ,,neurozený" (nemá královskou nebo šlechtickou krev) nesmí spatřit ,,urozenou" dívčinu tvář. Mezi takovou oblíbenou činnost rodiny patřil ve velkým chov psů, který se přetrval do dnes.