Schopnosti

ELEMENTY:
OHEŇ
Máme zde tři typy ohně - červený, modrý a zlatý.
Červený - normální prostý oheň, nejslabší ze tří tipů.
Modrý - silnější než červený oheň, dokáže během několika minut roztavit i železo, moc často se nevyskytuje.
Zlatý - znak vůdců, tento typ ohně nevlastní jen tak někdo, mají ho pouze ti, kteří dokáží svůj element ovládat profesionálně, bez chyb a jsou hodně vysoce postavení (znak dominance).
Osoba s tímto elementem dokáže podpálit i budovu (záleží na věku a síle osoby), ovšem ne aby něco vybouchlo a další. Taktéž sem nespadá magma.
VODA
I zde je voda rozdělená, můžete buď ovládat samotnou vodu či počasí. Osoba s tímto elementem dokáže sice ovládat vodu, ovšem nedokáže aby vyschlo celé jezero, aby klesla či se zvýšila hladina moře a další (taktéž nedokáže vytvořit tsunami). Zkušenější 'vládce' vody dokáže v zimě ovládat i led.
ZEMĚ
Osoba s touto schopností může nechat zvadnout květinu nebo ji naopak nechat vyrůst, taktéž sem spadá ovládání kořenů a trnů, ovšem nikoliv způsobení zemětřesení.
VZDUCH
Osoba s touto schopností dokáže ovládat vítr, stupňovat ho od vánku až po silnější vítr (ovšem ne tak, že by odfoukl člověka), dále dokáže lehce levitovat nad zemí, ale ne tak, aby zcela létal.
SVĚTLO
Osoba s touto schopností dokáže vytvořit světlo kdekoliv a kdykoliv, někoho na pár minut oslepit či přivést do hypnotického stavu (též na pár minut). Je to protikladná schopnost k temnotě. Světlo na rozdíl od temnoty nedokáže moc ubližovat.
TEMNOTA
Protikladná schopnost ke světlu. Temnota na rozdíl od světla dokáže někomu vážně ublížit, spoutat někoho k zemi, funguje prakticky jako země, jen s tím rozdílem, že spoutání některé postavy vyžaduje hodně energie. Temnota dokáže částečně potlačit sílu ohně, jak červeného, tak modrého (nikoliv zlatého, který je silnější než temnota).
SCHOPNOSTI:
TELEPORTACE
Ovšem ne taková, jakou si dokážeme představit (že se zamyslíme na dané místo a objevíme se tam), tato teleportace nespočívá v tom, že zmizíte z jednoho místa a objevíte se o kilometry dál, teleportace znamená, že zmizíte a objevíte se o pouhé tři nebo čtyry metry dál. Tato schopnost je často výhodná v bojích, kdy se osoba může přemisťovat z místa na místo a zmást tím protivníka, ovšem je výhodná i při útěku či lovu. Jedinec s touto schopností dokáže ,teleportovat' pouze sebe, nikoliv jiné osoby.
LÉČENÍ
Není ani moc co popisovat. Osoba s touto schopností dokáže vyléčit malé nebo i větší zranění (záleží na zkušenosti), ovšem nedokáže vyléčit např. upíra pokousaného vlkodlakem, žádné nemoci, ať už je to chřipka, zápal plic nebo nemoc smrtelná. Léčení se vztahuje jen na drobná či vážnější zranění, ne nemoci.
ČTENÍ MYŠLENEK
Osoba s touto schopností dokáže jiným číst myšlenky, automaticky je slyší bez ohledu na to, zda je slyšet chce či nechce. Se čtením myšlenek souvisí také telepatie, neboli ,,posílání" svých myšlenek někomu jinému do mysli tak, že je slyší. Existují i jedinci, kteří pomocí myšlenek dokáží vidět minulost toho druhého či nějakou událost, kterou zažil a na kterou momentálně myslí, ovšem jsou to jen výjimky a pravděpodobnost, že někdo dokáže vidět minulost je 1 : 500 000.
VIDĚNÍ BUDOUCNOSTI
Hodně ojedinělá schopnost, kterou nemá jen tak každý. Schopnost spočívá v tom, že osoba, která schopnost vlastní, si prožije událost která se má stát (většinou to jsou události jen tragické) a poté se vrátí zpět do přítomnosti, načež má několik minut na to, aby se té situaci on i jiní vyhnuli, pokud je to možné. Vidění budoucnosti často některé jedince psychicky vyčerpává.
ILUZE
Zrádná schopnost, se kterou se nechce nikdo moc setkávat. Jedinci s touto schopností jsou často zrádní a využívají to především v boji či útěku. Dokáží utvořit iluzi prakticky čehokoliv - ať už sebe, někoho jiného či okolí. Iluze se nelze dotknout, tzv. pokud v boji zaútočíte na iluzi, tak je to jako byste útočili na vzduch; iluze se nedotknete, pouze jí trochu rozvíříte.
TELEKINEZE
Aneb pohybování věcmi pomocí mysli. Princip této schopnosti je zcela jednoduchý - daný jedinec se zamyslí na jednu konkrétní věc, např. na hrneček, který pomocí své mysli dokáže zvednout a různě s ním ve vzduchu manipulovat, rozbít ho a střepy použít jako obranu aj. Pomocí telekineze jedinec nedokáže uzvednout těžší věci, jako např. auto, dále také zvednout člověka či jiné živé stvoření (vlk, kůň, a jiné).
NEVIDITELNOST
Často se tato schopnost objeví až tehdy, kdy jedinec s touto schopností má strach nebo cítí velkou nervozitu, v ten moment doslova všem zmizí před očima, ze sekundy na sekundu a je těžké určit jeho polohu, s neviditelností se vytratí jak pach, tak i zvuky, které dotyčný vydává. Musí se podotknout, že pokud se jedinec zneviditelní, okolí se mu tzv. ,rozmaže' (jako by koukal přes plast) a vidí červeně (či oranžově) jen živé tvory, okolí jako by neexistovalo. Pro nezkušené je pak velice obtížné vracet se zpět do ,,viditelnosti".